Choroby alergiczne 2020

Diagnostyka komponentowa w alergii pokarmowej.

Sesja 5
24:52
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Pod pojęciem diagnostyki molekularnej, nazywanej również diagnostyką komponentową (component resolved diagnostics, CRD) rozumiemy ocenę obecności i stężenia przeciwciał IgE swoistych dla określonych komponent alergenowych. Zastosowanie diagnostyki molekularnej w alergologii umożliwia pogłębienie diagnostyki, postawienie prawidłowego rozpoznania, ocenę rokowania i ryzyka związanego z danym rodzajem uczulenia oraz zastosowanie prawidłowego leczenia, w tym np. diety eliminacyjnej w alergii pokarmowej. W praktyce w diagnostyce alergenowej najczęściej korzystaliśmy dotychczas z ekstraktów alergenowych. Ekstrakt alergenowy pochodzi z danego źródła alergenowego (np. trawy, seler, kot) i jest mieszaniną różnych białek, w tym komponent alergenowych będących markerem uczulenia na dane źródło alergenowe, panalergenów reagujących krzyżowo, innych białek, które nie mają znaczenia w alergologii oraz różnych zanieczyszczeń. Pod pojęciem komponenty alergenowej rozumiemy konkretny alergen (najczęściej białko), które indukuje produkcję sIgE. W klinice zjawisko homologii struktury alergenów prowadzi do wystąpienia reakcji krzyżowych – objawów alergicznych po kontakcie z różnymi, zwykle spokrewnionymi źródłami alergenowymi, a powszechnie występujące komponenty alergenowe o dużym stopniu homologii nazywane są panalergenami (np. profiliny, polkalcyny). Obraz kliniczny alergii na pokarmy u dorosłych obejmuje zespół alergii jamy ustnej, zespół pyłkowo-pokarmowy, obraz anafilaksji lub anafilaksji indukowanej wysiłkiem lub innymi kofaktorami, atopowe zapalenie skóry, pokrzywkę kontaktową, alergię wziewną lub inne postaci zapaleń przewodu pokarmowego indukowanego przez białka pokarmowe. Przykłady kluczowych rodzin homologicznych, które mają duże znaczenie kliniczne to profiliny (alergeny homologiczne do Art. v 4 i Bet v 2), PR-10 (alergeny homologiczne do Bet v 1), nsLTP (alergeny homologiczne do Pru p 3), tropomiozyny, prolaminy zbozowe, 2S albuminy oraz 7S i 11S globuliny. 

Referencje:

1.      Błażowski Ł, Kurzawa R, ABC Diagnostyki Molekularnej w Alergologii część I-III Nowe wydanie, aktualizacja 2019

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.