Choroby alergiczne 2020

Anna Groblewska dr n. med.

Jest lekarzem specjalistą chorób oczu.
Pracuje w Klinice Okulistyki ICZMP w Łodzi.
Przewodnicząca sekcji okulistyki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.