Choroby alergiczne 2020

Barbara Rogala prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Alergologii i Immunologii Klinicznej,  ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując dyplom lekarza. Jest również absolwentką klasy fortepianu Średniej Szkoły Muzycznej.
Jest specjalistą II st.  chorób wewnętrznych, alergologii i specjalistą z dziedziny immunologii klinicznej.  Pełniła  funkcję konsultanta wojewódzkiego i krajowego  z dziedziny alergologii.
Swoje umiejętności zawodowe zdobywała w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kolejno jako asystent stażysta, adiunkt i adiunkt habilitowany jako lekarz Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej, w której aktualnie pełni funkcje kierownika, również w czasie stażu naukowego w Respiratory Medicine & Research Center on Asthma & COPD University of Ferrara
Prof. Barbara Rogala była dwukrotnie ( 2009, 2012 ) wykładowcą i opiekunem naukowym Summer School Technische Universitat w Monachium, pełniła funkcję prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prezydenta  Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Aktualnie  została powołana do pełnienia funkcji Chair of the Ethic Committee of European Academy of Allergology & Clinical Immunology i Board Member of  WG Biologics of European Academy of Allergology & Clinical Immunology. 
Główny kierunki badań naukowych obejmują: immunopatofizjologię astmy oskrzelowej, kliniczne i patofizjologiczne aspekty astmy ciężarnych, bezpieczeństwo i ryzyko kortykosteroidoterapii astmy, zagadnienia  homeostazy immunologicznej w zapaleniu alergicznym, trudności diagnostyczne i terapeutyczne anafilaksji, równowagę Th1/Th2 w immunoterapii alergenowej, wrodzone niedobory odporności u dorosłych- zróżnicowanie profilu immunologicznego i fenotypowego.
Prowadzi wykład: