Choroby alergiczne 2020

Podskórna immunoterapia alergenowa

Sesja 4
20:23
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Immunoterapia alergenowa (SIT) to jedyny przyczynowy sposób leczenia chorób o podłożu immunologicznym uważany za profilaktykę rozwoju chorób alergicznych i nowych uczuleń oraz drogę powstrzymania marszu alergicznego. Polega ona na wywołaniu tolerancji immunologicznej na alergen i supresji reakcji zapalnej związanej z narażeniem na działanie danego alergenu. Wynika to z przestrojenia odpowiedzi immunologicznej (osłabienie proalergicznej i przywrócenie normalnej odpowiedzi). 

Niezliczona liczba badań ocenia skuteczność immunoterapii alergenowej. Najlepsze efekty uzyskujemy przy immunoterapi: alergicznego nieżytu nosa (ANN), alergicznego zapalenia spojówek oraz astmy. Metaanaliza skuteczności immunoterapii podskórnej (SCIT) pokazała, że efektywnie redukuje ona objawy ANN i alergicznego zapalenia spojówek, prowadzi do mniejszego zużycia leków kontrolujących chorobę, a efekt utrzymuje się również po zakończeniu leczenia. Podobne wnioski płyną z badań nad skutecznością SCIT w astmie. 

W dobie pandemii koronawirusa powstaje pytanie, czy SCIT jest bezpieczne i skuteczne u osób z zakażeniem SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna na wirusa SARS-CoV-2 jest podobna jak na wirusa grypy. Wcześniejsze badania pokazują, że obecność objawów grypopodobnych podczas SCIT nie zmieniła znacząco poziomów: IL-3, IL-11, liczby neutrofili i eozynofilii. Badania sugerują, więc że pacjenci z objawami grypopodobnymi byli bezpieczni i dobrze tolerowali SCIT. Odpowiedź immunologiczna inicjowana przez SIT jest skierowana na konkretne limfocyty T i B i nie wywiera wpływu na cały układ immunologiczny, nie powoduje ogólnoustrojowego niedoboru odporności. Na tej podstawie EAACI rekomenduje u pacjentów niezakażonych SARS-CoV-2 (lub ozdrowieńców) nieprzerywanie SCIT, a u pacjentów COVID-19 dodatnich lub podejrzanych o zarażenie zaleca się przerwanie SCIT.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.