Choroby alergiczne 2020

Omega 5 gliadyna - kiedy stanowi problem?

Sesja 6
20:14
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Białka pszenicy, które mają znaczenie w alergologii to:

ALBUMINY: np. inhibitory α amylazy (monomer Tri a 15, dimer Tri a 28, tetramer Tri a 29, tetramer Tri a 30)

GLOBULINY: Tri a 14 (nsLTP)

BIAŁKA GLUTENU: monomery gliadyny: α/β gliadyna (Tri a 21), γ gliadyna (Tri a 20), ω-5 gliadyna (Tri a 19) oraz polimery gluteniny

Tri a 19 (ω-5 gliadyna) jest monomerem należącym do głównych alergenów pszenicy (ok 20% wszystkich białek). W swojej budowie charakteryzuje się obecnością epitopów liniowych odpornych na temperaturę i trawienie. W klinice istotna jest reaktywność krzyżowa z białkami żyta i jęczmienia. Najczęstszy obraz kliniczny alergii na omega 5 gliadynę to: FDEIA (food-dependent exercise-induced anaphylaxis) - zależna od pokarmu anafilaksja indukowana wysiłkiem. Podobne objawy może dać również alergia na Tri a 14 (nsLTP), Tri a 21 oraz Tri a 20. Tri a 19 należy do prolamin - najważniejszych białek zapasowych zbóż. Główne prolaminy zbożowe to: gamma-hordeina (jęczmień, Hor v 20), gamma-sekalina (żyto, Sec c 20) oraz właśnie omega-5-gliadyna (pszenica, Tri a 19). Częstość uczulenia u dzieci jest niewielka i wynosi ok 3.4%. Białka zapasowe należące do nadrodziny prolamin (2S albuminy, prolaminy zbożowe) oraz nadrodziny kupin (7S globuliny i 11S globuliny) są odległe filogenetycznie, stąd reakcje krzyżowe są bardzo rzadkie.

Tri a 14 nsLTP należy do rodziny białek przenoszących lipidy. Charakteryzuje się niską reaktywnością krzyżową. Jest to silny alergen anafilaktogenny, a do reakcji uogólnionej dochodzi często bez obecności bez kofaktora – wysiłku. Tri a 14, Tri a 19, Tri a aA_TI mogą indukować obraz astmy zawodowej - astma piekarzy. Tri a 12 to profilina indukująca w klinice obraz zespołu alergii jamy ustnej (OAS) lub zespołu pyłkowo-pokarmowego. 

Referencje:

1.      Błażowski Ł, Kurzawa R, ABC Diagnostyki Molekularnej w Alergologii część I-III Nowe wydanie, aktualizacja 2019

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.