Choroby alergiczne 2020

Leki przeciwhistaminowe - tyle ich jest, co wybrać i dla kogo?

Sesja 2
28:24
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Histamina oraz receptory histaminowe (H1R-H4R) odgrywają kluczową rolę w odniesieniu do rozwoju oraz przebiegu szerokiego panelu chorób alergicznych. 
Jak wiadomo również,  komórki tuczne stanowią pulę komórek pochodzenia szpikowego , które charakteryzuje wielokierunkowe działanie zarówno miejscowe , jak i ogólne oraz uznawane są za najważniejsze i najbogatsze źródło histaminy. 

Receptory dla histaminy typu pierwszego, a mianowicie  HR1 obecne są u ludzi na powierzchni różnorodnych komórek , w tym mastocytów i uznaje się, że zaangażowane są głownie w rozwoju reakcji immunologicznej typu pierwszego.
Z kolei HR2 odgrywają istotną rolę w syntezie i uwalnianiu cytokin o profilu immunologicznym Th1.
Kolejne receptory, a mianowicie HR3 głównie udział biorą  w modulowaniu funkcji bariery krew-mózg.
Natomiast HR4 , których ekspresja na powierzchni mastocytów jest szczególnie zaznaczona, w stanie pobudzenia zwiększają istotnie syntezę zarówno samej histaminy, jak też cytokin zaangażowanych w odpowiedzi immunologicznej.  
Zarówno HR1, jak też HR4 odgrywają niezaprzeczalnie ważną rolę w przebiegu oraz modulacji histamino-zależnych chorób alergicznych.

W związku z powyższym leki przeciwhistaminowe ukierunkowane w swoim działaniu na HR1 nie mogą w sposób klinicznie zadawalający zahamować objawy ostrego świądu skóry, jak też innych manifestacji atopowego zapalenia skóry, atopowej astmy oskrzelowej oraz innych klasycznych chorób alergicznych. Z kolei antagonistyczne działanie nowych leków w odniesieniu do HR4 wydaje się obecnie obiecującym kierunkiem terapeutycznym w przypadkach wielu ze wspomnianych powyżej schorzeń, co zresztą zostało udokumentowane już wynikami uzyskanymi w przeprowadzonych wcześniej badaniach przedklinicznych oraz klinicznych.

W przygotowanym wykładzie postaram się skoncentrować na możliwościach doboru odpowiednich leków przeciwhistaminowych, w terapii chorób alergicznych, w świetle nowych doniesień charakteryzujących ich profil działania przeciwhistaminowego.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.