Choroby alergiczne 2020

Leczenie biologiczne AZS.

Sesja 10
13:58
60 pkt.
Wkrótce
Streszczenie
Leczenie biologiczne AZS
prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest częstą, przewlekłą chorobą skóry występującą u dzieci i dorosłych. Ta
heterogenna choroba charakteryzuje się występowaniem wielu endotypów, wyodrębnianych na podstawie
przewlekłości choroby, obecności mutacji filagryny, pochodzenia etnicznego, wieku zachorowania, statusu
IgE i wielu innych [1]. Erę terapii biologicznej AZS zapoczątkował w roku 2017 dupilumab –
przeciwciało monoklonalne o działaniu antagonistycznym do interleukin: 4 oraz 13. Wskazaniem do jego
zastosowania jest umiarkowane i ciężkie AZS u pacjentów od 12 r.ż. Wykazano statystycznie istotną
skuteczność kliniczną w zakresie poprawy objawów chorobowych mierzonych skalą EASI (75%) i IGA
oraz poprawę o ≥4 punkty wyniku oceny świądu wg skali NRS w porównaniu z grupą kontrolną placebo.
Wykazano zmniejszenie zaburzeń snu i poprawę jakości życia oraz dobrą tolerancję leku. U pacjentów o
masie ciała powyżej 60 kg lek podaje się po raz pierwszy w dawce 600 mg w dwóch wstrzyknięciach po
300mg i następnie 300 mg s.c. co dwa tygodnie. Wykazano jego długoterminową skuteczność i
bezpieczeństwo [2-4].
W badaniach klinicznych znajduje się obecnie wiele leków wykazujących skuteczność w leczeniu AZS o
punktach uchwytu antagonizujących różne sieci cytokinowe zależnie bądź niezależnie od endotypu
choroby [5]. Na podstawie oznaczeń biomarkerów specyficznych dla poszczególnych endotypów AZS
możliwe będzie zastosowanie skutecznej terapii personalizowanej polegającej na kwalifikacji pacjentów
do odpowiednich grup terapeutycznych i wdrożenie leczenia celowanego [6]. Do nowych, obiecujących
przeciwciał monoklonalnych w leczeniu AZS zaliczyć należy: lebrikizumab, tralokinumab,
nemolizumab, fezakinumab i tezepelumab [5, 7].
Piśmiennictwo
1. Czarnowicki T, He H, Krueger JG, et al. Atopic dermatitis endotypes and implications for targeted
therapeutics. J Allergy Clin Immunol. 2019; 143: 1-11.
2. Nowicki RJ, Trzeciak M, Kaczmarski M, et al. Atopowe zapalenie skory. Interdyscyplinarne
rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej. Część II. Leczenie ogólne oraz nowe metody terapeutyczne. Przegl Dermatol
2019;106:475–485.
3. Blauvelt A, de Bruin-Weller M, Gooderham M, Cather JC et al. Long-term management of moderate-
to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD
CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet (London,
England). 2017;389:2287–303.
4. de Bruin-Weller M, Thaci D, Smith CH et al. Dupilumab with concomitant topical corticosteroid
treatment in adults with atopic dermatitis with an inadequate response or intolerance to ciclosporin A or
when this treatment is medically inadvisable: a placebo-controlled, randomized phase III clinical trial
(LIBERTY AD CAFE). Br J Dermatol. 2018;178:1083–101.
5. Kalamaha K, Reis E, Newton S, et al. Atopic dermatitis: a review of evolving targeted therapies. Expert
Rev Clin Immunol. 2019; 15: 275-288.
6. Wan der Schaft J, Thijs JL, Garritsen FM et al. Towards personalized treatment in atopic dermatitis.
Expert Opin Biol Ther. 2019; 19: 469-476.
7. Zhong CS, Elmariah SB. Novel therapies in the treatment of atopic dermatitis. Semin Cutan Med Surg.
2018;37:190-97.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.