Choroby alergiczne 2020

Jak modyfikować leczenie astmy podczas pandemii?

Sesja 1
22:35
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doniesienia choroby alergiczne i astma oskrzelowa nie są głównymi czynnikami ryzyka zakażenia SARS-CoV2. Starszy wiek, duża liczba chorób współistniejących i pewne nieprawidłowości laboratoryjne były związane z ciężkimi przypadkami infekcji COVID-19. W praktyce pacjenci w podeszłym wieku, chorzy na ciężką astmę, ciężką postać POChP z niewydolnością oddechową, z niedoborem odporności i innymi chorobami przewlekłymi, mogą być bardziej podatni na COVID-19. Zaleca się wszystkim naszym pacjentom z chorobami przewlekłymi, w tym chorym na astmę, aby kontynuowali swoje dotychczasowe leczenie, w tym wziewne glikokortykosteroidy. Wykazano, że wGKS częściowo zapobiegają lub zmniejszają nasilenie zaostrzenia astmy poprzez zmniejszenie poziomu cząstek adhezyinych ICAM-1 i inne mechanizmy ważne dla modulowania zapalenia dróg oddechowych związanego z infekcją wirusową. Ostatnie badania wykazały, że wGKS hamują namnażanie szczepu koronawirusa, HCoV-229E, poprzez hamowanie ekspresji receptora i / lub funkcji endosomalnej, modulując w ten sposób zapalenie dróg oddechowych wywołane infekcją. Wziewne GKS powinny być stosowane w postaci pMDI (np. cyklezonid) lub DPI, odradza się stosowanie leków w nebulizacji oraz wykonywanie badań spirometrycznych ponieważ mogą one spowodować zwiększoną aerolizację wydzieliny z dróg oddechowych i potencjalnie sprzyjać rozprzestrzenianiu infekcji. Zalecenia zdrowotne dla chorych na astmę są zbliżone do zaleceń dla całego społeczeństwa. Chorzy na astmę i alergie powinni zabezpieczyć właściwą ilość leków szczególnie kontrolujących chorobę, upewnić się, że prawidłowo inhalują przepisane leki oraz unikać czynników, które powodują zaostrzenia astmy.

Referencje:

1.      Global Strategy for Asthma Management and Prevention GINA — Revised 2020 www.ginasthma.org

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.