Choroby alergiczne 2020

Jak leczyć astmę zdalnie? Czy to możliwe?

Sesja 3
14:40
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Jak leczyć astmę zdalnie? Czy to możliwe?
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kowal


Zagrożenie epidemiczne w istotny sposób wpływa na metody leczenia chorób przewlekłych, w tym astmy. W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia zaleca się ograniczenie liczby konwencjonalnych wizyt lekarskich opartych o bezpośredni kontakt z pacjentem i zapewnienie pomocy medycznej w oparciu o narzędzia telemedyczne. Postęp technologiczny umożliwia obecnie stosowanie różnych metod opartych o zsynchronizowany kontakt z chorym, takich jak teleporada czy wideokonsultacja, oraz metod niezsynchronizowanych – bazujących o dane wygenerowane przez chorego i przesłane do analizy, takich jak telemonitoring. 

Szereg badań wykazało, iż za pomocą metod telemedycznych można osiągnąć kontrolę astmy podobnie jak za pomocą metod konwencjonalnych, jednakże zadowalające efekty uzyskiwano jedynie w przypadku połączenia kilku uzupełniających się metod, np. teleporada i telemonitoring. 

Warto zwrócić uwagę, że metody zdalnego leczenia są w stanie pomóc w osiągnięciu konkretnych celów leczenia, takich jak wsparcie systematycznego przyjmowania leków czy monitorowanie oceny funkcji płuc. Niestety nie znamy długofalowego efektu zdalnej formy opieki medycznej oraz jej wpływu na śmiertelność, powikłania czy działania uboczne leków. Konieczne jest opracowanie kontroli pozyskiwanych informacji i standaryzacji usług medycznych. Ponadto nie ma określonego sposobu finansowania zarówno chorego, jak i lekarza. 

Wydaje się, iż potrzeba znacznie większej ilości badań typu „real life” w celu wskazania, czy można rzeczywiście zastąpić konwencjonalne wizyty lekarskie metodami telemedycznymi. Większość obecnie dostępnych schematów zastosowania telemedycyny zakłada jej pomocniczą rolę, a nie zastąpienie w pełni tradycyjnych wizyt lekarskich. 

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.