Choroby alergiczne 2020

Astma ciężka – porady praktyczne – od leczenia klasycznego do biologicznego

Sesja 3
21:28
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Astma ciężka – porady praktyczne – od leczenia klasycznego do biologicznego.
dr hab. n. med. Maciej Kupczyk


Astma ciężka, uwzględniając definicję zawartą w raporcie GINA 2020, to taka postać choroby, która wymaga: terapii zgodnej z 5. stopniem (wg GINA), czyli co najmniej wysokich dawek glikokortykosteroidów wziewnych (wGKS) w połączeniu z długo działającym beta-agonistą (LABA) lub, dodatkowo, zastosowania innych leków kontrolujących (teofilina, leki przeciwleukotrienowe). Astma ciężka to również taka, która wymaga stosowania glikokortykosteroidów systemowych przez ponad 50% dni w roku celem uniknięcia utraty kontroli nad chorobą. Mianem ciężkiej określa się również astmę, która pozostaje niekontrolowana pomimo zastosowania opisanego powyżej intensywnego leczenia. 
 
Astma ciężka stanowi istotne obciążenie dla: pacjenta, jego rodziny i systemu opieki zdrowotnej. Wynika to z: nasilenia objawów choroby, kosztów leków, istotnego upośledzenia codziennej aktywności, jakości życia i ograniczeniu w pełnieniu ról społecznych oraz pracy zawodowej. 
 
Podejrzenie astmy ciężkiej wymaga uważnej diagnostyki różnicowej oraz wykluczenia czynników utrudniających osiągnięcie optymalnej kontroli astmy. Chorzy z podejrzeniem ciężkiej postaci choroby powinni być kierowani na konsultację lub powinni znajdować się pod opieką specjalistyczną (specjalista alergolog lub pulmonolog) w ośrodku mającym doświadczenie w opiece nad astmą ciężką. 
 
Wśród zalecanych metod intensyfikacji terapii na 5. stopniu leczenia wg GINA, zanim zostaną włączone systemowe GKS, eksperci zalecają: niezależnie od fenotypu u chorych w wieku ≥12 lat z wywiadem zaostrzeń – włączenie tiotropium; z uwzględnieniem fenotypu: w astmie alergicznej – omalizumab (anty-IgE), w astmie eozynofilowej – mepolizumab, reslizumab lub benralizumab (anty-IL5), leczenie oparte na poziomie eozynofilii w indukowanej plwocinie oraz termoplastykę oskrzeli.
 
Referencje
1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention GINA – Revised 2020 www.ginasthma.org


Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.