Choroby alergiczne 2020

Krzysztof Buczyłko prof. dr hab. n. med.

Płk rez. prof. zw. dr hab. nauk med. Krzysztof Mieczysław Buczyłko, specjalista otolaryngolog i alergolog,  urodził się  6 lipca 1943 roku w Krakowie. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi 1967, z drugą lokatą. Doktorat nauk medycznych uzyskał w  roku 1976, habilitację obronił w 1987, tytuł profesora odebrał w Belwederze w 1997 roku. W latach 1969-1992 asystent, adiunkt i docent w Klinice Otolaryngologicznej WAM, następnie, 1992-1997, z-ca kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowej WAM. W latach 1997-2002  inicjator powołania i pierwszy kierownik Zakładu Alergologii Instytutu Medycyny Wojskowej. Po likwidacji WAM kierownik Zakładu Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2002-2014.  Równolegle, od roku 1991 i nadal właściciel i dyrektor NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi. Promotor 35 doktoratów, autor 323 prac naukowych oryginalnych oraz 143 doniesień zjazdowych. Autor książek „Molekuły alergenowe” i „Horoskop alergiczny”; 4 tomików wierszy i ponad 200 felietonów z cyklu „Porady alergologa” w łódzkiej prasie. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.