Choroby alergiczne 2020

Bolesław Samoliński prof. dr hab. n. med.

Profesor, alergolog, otorynolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego. Ekspert w dziedzinie alergii i rynologii zachowawczej, szczególnie w zakresie: alergenów (roztoczy), czynników środowiskowych i ich znaczenia dla alergii i chorób cywilizacyjnych, diagnostyki nieżytów górnych dróg oddechowych oraz strategii terapeutycznych nieżytów nosa i zatok przynosowych, a także zdrowia publicznego i  polityki senioralnej. Członek Międzynarodowego Komitetu d/s Standaryzacji Obiektywnych Technik Badania Drożności Nosa (The International Committee on Objective Assessment of the Nasal Airway IRS),  Członek  planning group światowej inicjatywy GARD (Global Alliance against Resporatory Diseases) WHO , 2011 – 2012 wiceprzewodniczący sieci naukowej GA2LEN – europejskiej sieci współpracy w zakresie alergii i astmy, od  2012 r.    przewodniczący regionalnego komitetu ARIA Collaborating Center w Polsce. 2012-2015       Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz Zakładu Alergologii i Immunologii UCK WUM.