Choroby alergiczne 2020

Agnieszka Żebrowska dr hab. n. med.

Lekarz praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno w warunkach oddziału klinicznego jak i prywatnej praktyki; dydaktyk; naukowiec.
 Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wieloletni pracownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2003 roku; stopień doktora habilitowanego w 2012 roku, tytuł profesora uczelni w 2020 roku. Specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii od 2008 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) i European Society for Dermatological Research (ESDR). Wiceprzewodnicząca Sekcji Immunodermatologii PTD, przewodnicząca oddziału łódzkiego PTD. Członek Rady Naukowej czasopisma Forum Dermatologiczne oraz recenzent polskich i zagranicznych czasopism medycznych. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych, w większości dotyczących mechanizmów immunologicznych w chorobach skóry a zwłaszcza patologii i terapii chorób autoimmunologicznych stanowiących główny obszar jej zainteresowań.

Prowadzi wykład: